Algemene voorwaarden

Palette Colour Shoes                           
Gorsstraat 11        
6921 KA Duiven        
0612524080

info@palettecolourshoes.nl

KVK nummer : 70660301

BTW nummer: NL161462467.B01

 

LET OP! FASCINATORS EN SLUIERS KUNNEN NIET RETOUR!

DE ARTIKELEN UIT DE SALE KUNNEN WEL RETOUR.


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door Palette colour shoes (leverancier) te Duiven worden geleverd aan de klanten.
1.2 Bij alle overeenkomsten en geschillen zal het Nederlands recht van toepassing zijn.           
1.3 De koper gaat bij het plaatsen van een order voor producten en of diensten akkoord met alle voorwaarden die hierop van toepassing zijn.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 01-11-2012.

2. Prijzen en Betalingen

2.1 Bestellingen worden op werkdagen binnen 24 uur per e-mail bevestigd. Deze bevestiging bevat een overzicht van de bestelling en van de totale kosten.
2.2 Alle op deze site genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% B.T.W.
De prijzen zijn inclusief de verzendkosten voor het afleveren van de producten.
2.3 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen via vooruitbetaling door middel van iDEAL op rekening van Palette . Uitzonderingen zijn ophalen op locatie, bij deze mogelijkheid worden afspraken gemaakt met de klant.
2.4 Bij vooruitbetaling worden de goederen verstuurd nadat het gehele aankoopbedrag binnen 7 dagen op de rekening van Palette  is bijgeschreven, hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Indien de betaling niet na  7 dagen voldaan is zal de bestelling als niet gedaan worden beschouwd en wordt de bestelling door de leverancier geannuleerd.
2.5 Als er op de order of definitieve factuur een niet correcte prijs vermeld staat, behoudt Palette het recht om als nog de juiste prijs in rekening te brengen.
2.6 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Palette  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren (Normaal versturen wij de producten direct na ontvangst van de betaling). Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3. Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.2 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typ- en scanfouten.
3.3 Kleuren kunnen in werkelijkheid altijd iets afwijken van de kleur die op het scherm getoond wordt.                                                                               
3.4  Aanbiedingen kunnen dus wel geruild of geretourneerd worden.

4. Verzending en levering

4.1 De verzending van goederen geschiedt, indien niet schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen voor risico en kosten van de klant, via de TNT (pakketpost).

4.2 Klanten zijn verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij levering op transportschade en op manco’s te controleren en bij eventuele schade, dit binnen 24 uur te melden aan Palette . Eventuele latere meldingen worden niet geaccepteerd voor retournering.
4.3 Palette heeft het recht om een verzending vast te houden of een order te weigeren wanneer er onduidelijkheid bestaat over het afleveradres.                                                           
4.4 De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect en door welke oorzaak dan ook, na levering ontstaan aan de afnemer, aan diens zaken, aan derden of aan zaken van derden.                                                                                                          
4.5 De leverancier is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van verzonden artikelen.                                                                                             

5. Levertijden

WIJ STREVEN ERNAAR OM ALLEEN ALLES WAT DIRECT LEVERBAAR IS ONLINE TE TONEN!


5.1 Na betaling worden de goederen indien op voorraad zo spoedig mogelijk doch binnen 4 werkdagen verstuurd.
5.2 De termijn welke uit de levertijd voortvloeit strekt er niet toe om Palette in verzuim te doen zijn. Overschrijding van de levertijd, binnen redelijke grenzen door welke oorzaak dan ook, geeft de klant geen recht ontvangst van de goederen te weigeren noch een vergoeding van Palette  te eisen. Eventuele overschrijdingen worden zo spoedig mogelijk vermeld aan de klanten, zodat deze wel tijdig op de hoogte is. Er wordt dan overlegd welke maatregelen er getroffen worden.

Wij leveren artikelen binnen 30 dagen (tenzij het gaat om een artikel met een bepaalde `leverbaar vanaf` datum), de consument heeft het recht de koop kosteloos te ontbinden indien dit niet lukt.

6. Retourneren

LET OP:

*ALS JE MEER DAN 1 PAAR BESTELD EN ALLES RETOUR STUURT, REKENEN WE € 10,- ADMINISTRATIEKOSTEN!

*SLUIERS EN FASCINATORS KUNNEN NIET RETOUR!


6.1 Goederen kunnen binnen 14 dagen na levering retour worden gezonden

(`De afkoelperiode` volgens de wet verkoop op afstand),mits er eerst email contact is geweest tussen Palette en de koper. 

->Artikelen kunnen echt alleen retour na schriftelijke melding. Reageer op uw bevestigingsmail dat u de schoenen wil retourneren.

-> Stuur de factuur mee (u heeft al de factuur in de bevestigingsmail) en vermeld uw IBANnummer op de factuur. (Let op: je IBANnummer begint met NL)

Je hoeft niet een reden op te geven waarom je de schoenen terug stuurt, toch zouden we het graag willen weten om de service, de kwaliteit, etc te verbeteren!

Voel je niet verplicht maar we stellen het wel erg op prijs.

Niet aangemelde , ongefrankeerde of rembourszendingen ter attentie van Palette worden niet in ontvangst genomen.

Stuur je schoenen NIET aangetekend maar met een pakketzegel van PostNL. Je krijgt een pakketnummer mee.

Het recht op retourzending vervalt als:
-Het artikel gebruikssporen vertoont, -beschadigd is, -niet in de originele verpakking zit,

-afnemer het zelf heeft proberen te herstellen of het artikel op maat gemaakt is.

6.2 Verzendkosten voor retournering (in geval van retourneren i.v.m. de afkoelperiode) zijn voor rekening van de klant. Op 01-07-2014 is dat € 6,95.
6.3 Wanneer er door Palette de verkeerde producten zijn verzonden, worden de retourkosten door Palette vergoed mits er vooraf email of telefonisch contact hierover is geweest tussen klant en Palette .
6.4 Bij retournering dienen de goederen zich in de originele staat (en dus ook verpakking) te bevinden.
6.5 Na retournering en acceptatie door Palette , wordt het bedrag van het artikel, op de door de klant opgegeven bankrekening, binnen 14 dagen teruggeschreven.

7. Ruilen

7.1 Ook een ruiling dient u per e-mail te melden.                                                               
7.2 De verzendkosten van de retourzending is voor rekening van de afnemer.                       


8. Wet verkoop op afstand

8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Palette  heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Palette.  De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, speciaal vervaardigd zijn,  of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

9. Garantie

9.1 Alle artikelen worden voor verzending volledig gecontroleerd op kwaliteit en eventuele gebreken. Alleen artikelen die volledig in orde worden bevonden komen in aanmerking voor verzending.                                                                                                                       
9.2 Op alle artikelen is fabrieksgarantie van toepassing. Deze garantie is afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende fabrikant. Indien de afnemer zich beroept op deze garantie en de klacht terecht is dan zal de leverancier overgaan tot reparatie, vervanging of vergoeding.

10. Privacy

10.1 Indien u een bestelling plaatst bij Palette , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Palette . Palette houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
10.2 palette  respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.